Termeni și condiții

Ultima actualizare: Februarie 2019

Atunci când acești termenii și condiții menționează „Fernbach & Partners”, „noi” sau „a/al noastră/nostru” se referă la cabinetul de avocatură Cristiana Melania Fernbach, care este titularul website-ului.

Acești termeni și condiții reglementează utilizarea de către dumneavoastră a acestui website, care poate fi găsit la [email protected].

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții. Prin accesarea și utilizarea website-ului se consideră că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu termenii și condițiile. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu utilizați website-ul nostru.

I. Informații generale

Website-ul nostru vă oferă posibilitatea de a accesa conținutul furnizat pe platformă doar pentru uz personal și nu reprezintă publicitate. Website-ul nostru nu reprezintă o ofertă obligatorie pentru furnizarea serviciilor de orice tip, fie că este vorba de consultanță juridică sau de altă natură, și nu creează o relație de tipul client și consilier juridic între dumneavoastră și Fernbach & Partners.

Anumite date cu caracter personal sunt prelucrate prin intermediul website-ului Fernbach & Partners. Detaliile privind prelucrarea acestor date cu caracter personal sunt disponibile în politica noastră de confidențialitate și în politica de cookie-uri.

Website-ul nostru conține informații, texte, date, grafice, fotografii, ilustrații, opere de artă, nume, logo-uri, mărci și informații despre Fernbach & Partners, domeniile sale de practică juridică și informații generale privind anumite domenii de drept. De asemenea, website-ul nostru conține știri, articole și alte materiale care se pot referi la evoluțiile sau modificările semnificative înregistrate cu privire la cadrul legislativ din România, jurisprudența europeană și națională.

II. Drepturi de proprietate intelectuală

Prin prezenta sunteți de acord că Fernbach & Partners este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui website, inclusiv, dar fără a se limita la, articole, texte, date, grafice, fotografii, ilustrații, opere de artă, nume, logo-uri, mărci, modele și nu veți folosi aceste materiale în niciun fel, cu excepția cazului în care există aprobarea expresă a Fernbach & Partners.

Nicio parte din conținutul acestui website nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă și/sau prin niciun mijloc, fără aprobarea prealabilă scrisă din partea noastră. Sunteți de acord să nu modificați, să nu vindeți, să nu distribuiți sau să nu creați lucrări derivate pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest website în orice mod, fără acordul prealabil scris al Fernbach & Partners. Pentru aceasta, ne puteți contacta direct la [email protected].

Aveți dreptul să descărcați, să stocați temporar, să preluați și să afișați informațiile publicate pe website-ul nostru pe ecranul unui computer sau al unui telefon mobil, să imprimați pagini individuale pe hârtie (dar nu să fotocopiați) și să păstrați aceste pagini în format electronic pe disc (dar nu pe un server sau pe un alt dispozitiv de stocare conectat la rețea) doar pentru uz personal.

III. Conexiuni

Website-urile sau paginile web cu care este conectat acest website au doar scop informativ și nu au fost examinate de Fernbach & Partners.

Nu puteți realiza link sau deep-link către orice alt website fără consimțământul nostru prealabil scris. În cazul în care doriți să creați un link sau un deep-link către website-ul nostru, vă rugăm să ne contactați direct la [email protected].

IV. Viruși informatici

În timp ce facem eforturi rezonabile pentru a proteja acest website de viruși, Cai Troieni și alte coduri similare de natură distructivă („Elemente distructive”), nu garantăm că website-ul este lipsit de astfel de Elemente distructive și nu acceptăm nicio răspundere pentru eventualele daune ce pot rezulta din transmiterea oricăror Elemente distructive prin intermediul acestui website.

V. Exonerare de răspundere

Conținutul website-ului nu este destinat și nu constituie consiliere sau servicii juridice, contabile, de afaceri, financiare, fiscale sau de altă natură și nu poate fi considerat, în nicio împrejurare, ca fiind aplicabil sau adaptat unor situații de fapt specifice sau ca având aplicabilitate generală într-un domeniu specific. Conținutul este furnizat doar ca bază informativă și nu trebuie să vă bazați pe acesta. Dacă aveți nevoie de consultanță sau de servicii cu privire la o situație specifică, vă rugăm să ne contactați direct la [email protected].

Fernbach & Partners nu își asumă nicio răspundere pentru orice daună care poate rezulta din utilizarea informațiilor sau materialelor publicate pe acest website. Dacă doriți să aflați mai multe despre informațiile sau materialele publicate, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

Nu garantăm acuratețea, actualitatea, caracterul complet sau adaptarea la o situație specifică a website-ului sau a oricărei informații. Am încercat să ne asigurăm că toate informațiile furnizate pe website sunt corecte în momentul publicării. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru erorile, omisiunile sau informațiile inexacte de pe website. Mai mult, Fernbach & Partners nu garantează că website-ul sau orice alte informații vor fi neîntrerupte sau nu vor prezenta erori sau că defectele apărut vor fi corectate.

Deși Fernbach & Partners încearcă să se asigure că informațiile conținute pe acest website sunt exacte și actuale, nu acceptăm nicio răspundere pentru rezultatele oricăror acțiuni întreprinse în baza informațiilor pe care le conține. Nu acceptam nicio răspundere pentru garanțiile implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de calitate satisfăcătoare, adecvare pentru o anumită situație, non-încălcare, compatibilitate, securitate și acuratețe, în măsura în care pot fi excluse din punct de vedere legal.

În nici un caz Fernbach & Partners nu va fi răspunzătoare pentru vreo pierdere, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea sau la daunele rezultate din imposibilitatea utilizării, pierderea datelor sau a profitului, indiferent de contract, delict sau altele asemenea, care decurg din sau în legătură cu utilizarea acestui website sau a oricărei informații.

Website-ul nostru poate conține linkuri către website-uri și resurse care nu sunt deținute de Fernbach & Partners. Nu avem niciun control asupra acestor website-uri și a resurselor conținute de acestea și, ca atare, nu vom răspunde în ceea ce privește disponibilitatea website-urilor sau pentru conținutul, mesajele publicitare, bunurile, serviciile, programele software, informațiile sau alte materiale disponibile pe website-uri sau prin intermediul lor. Nu acceptăm nicio responsabilitate pentru pierderile sau daune suferite ca urmare a utilizării oricăror conexiuni sau a încrederii în conținutul oricărui website cu care acest website este conectat. Fernbach & Partners nu va răspunde pentru funcționalitatea sau performanțele acestor website-uri sau pentru orice cazuri de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi prin intermediul acestor website-uri sau prin utilizarea website-urilor. Accesând website-urile indicate confirmați faptul că înțelegeți posibilele consecințe ale accesării website-urilor respective și agreați și acceptați termenii și condițiile de mai sus.

Nu suntem răspunzători în niciun fel în cazul unui eveniment de forță majoră, respectiv al unui eveniment care excede controlul Fernbach & Partners sau al partenerilor săi de afaceri, care ne împiedică să respectăm oricare dintre obligațiile ce decurg din acești termeni și condiții, incluzând, dar nelimitându-se la, atacurile de tipul blocarea serviciului, neîndeplinirea obligațiilor de către o terță parte furnizor de utilități sau de hosting, probleme tehnice neprevăzute, greve, revolte, incendii și orice alte evenimente naturale, război, ostilități (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), invazie, acțiuni ale dușmanilor, mobilizare armată, rechiziție sau embargo.

Nu vom fi responsabili dacă, din orice motiv, acest website nu este disponibil într-un anumit moment sau într-o anumită perioadă.

VI. Separabilitate și legea aplicabilă

În eventualitatea în care una sau mai multe dintre clauzele termenilor și condițiilor vor fi considerate inaplicabile, nelegale sau nule, restul clauzelor vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele.

Acești termeni și condiții, precum și orice litigii care decurg din sau sunt în legătură cu aceștia vor fi guvernați exclusiv de legea română.

VII. Actualizări la acești termeni și condiții

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica din când în când acești termeni și condiții pentru a reflecta orice modificare a website-ului nostru. Orice modificări pe care le putem face în viitor vor fi afișate pe această pagină. Vă rugăm să revedeți frecvent termenii și condițiile pentru a vedea orice actualizări sau modificări. Acești termeni și condiții au fost publicați pentru prima dată în data de 28 februarie 2019.

Prezenta versiune a termenilor și condițiilor a fost redactată în limba engleză, accesibilă aici, și în limba română, iar în caz de neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

VIII. Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare referitoare la acești termeni și condiții, vă rugăm să ne contactați la [email protected]. Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

© Fernbach-Law 2019