Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: Februarie 2019

Fernbach & Partners este un pionier pe piața juridică din România ca fiind o societate de avocatură dedicată 100% dreptului tehnologiei și dreptului confidențialității datelor. Avem un set clar definit de principii de lucru și reguli de conduită în care confidențialitatea datelor dumneavoastră este unul dintre angajamentele fundamentale.

Atunci când prezenta politică de confidențialitate menționează „Fernbach & Partners”, „noi” sau „a/al noastră/nostru” se referă la cabinetul de avocatură Cristiana Melania Fernbach, care este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitatea sa de operator de date.

Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod corespunzător, suntem la curent și respectăm cele mai noi principii stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

În conformitate cu legislația privind protecția datelor, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată direct sau indirect.

Această politică de confidențialitate privește datele cu caracter personal ale vizitatorilor website-ului nostru, ale clienților/potențialilor clienți, ale partenerilor noștri, ale candidaților la un post de practicant sau colaborator și ale persoanelor care participă la evenimente organizate de sau cu implicarea Fernbach & Partners și se aplică datelor colectate prin intermediul website-ului nostru, www.fernbach-law.ro, precum și celorlalte date cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul e-mail-ului sau al altor modalități off-line sau în contextul evenimentelor organizate de sau cu implicarea Fernbach & Partners.

Această politică de confidențialitate explică ce fel de date personale prelucrăm, scopurile prelucrării acestor date, temeiurile legale al prelucrării datelor, către cine divulgăm aceste date și modul în care puteți gestiona și controla utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin urmare vă rugăm să o citiți cu atenție.

Această politică de confidențialitate stabilește bazele prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Fernbach & Partners.

I. Persoanele vizate, scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

1. Dacă sunteți vizitator al website-ului

Pentru a monitoriza traficul web și a îmbunătăți conținutul website-ului nostru, prelucrăm adresa IP, precum și data și ora accesării website-ului nostru.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul menționat mai sus, în baza interesului nostru legitim de a asigura buna funcționare a website-ului nostru, precum și îmbunătățirea acestuia.

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului activității de prelucrare a datelor prefigurat.

2. Dacă sunteți client/client potențial, reprezentant al unui client/potențial client sau angajat al unui client/potențial client (în cazul în care clientul/potențialul client este o societate)

Dacă sunteți client/potențial client, reprezentant al unui client/potențial client sau angajat al unui client/potențial client, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

• furnizarea ofertei noastre pentru serviciile juridice pe care ni le-ați solicitat;
• furnizarea serviciilor juridice pe care ni le-ați solicitat;
• comunicarea cu dumneavoastră, ceea ce include oferirea de răspunsuri la orice corespondență, întrebări sau feedback pe care ni-l trimiteți;
• gestionarea și administrarea relației dumneavoastră cu noi, inclusiv facturarea pentru serviciile juridice furnizate de către noi;
• respectarea hotărârilor judecătorești și exercitarea și/sau apărarea drepturilor noastre legale;
• respectarea obligațiilor legale și de reglementare, inclusiv raportarea către și/sau auditarea de către organismele naționale și internaționale de reglementare.

În scopurile menționate mai sus, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:

• nume si prenume;
• adresa de email;
• adresa de domiciliului/reședință;
• numărul de telefon;
• numele clientului pe care îl reprezentați sau pentru care lucrați (dacă clientul/potențialul client este o societate);
• titlul sau poziția (dacă sunteți reprezentantul sau angajatul clientului);
• contul bancar și detaliile privind eventualele comisioane și plăți;
• orice alte date cu caracter personal pe care ni le puteți transmite în vederea furnizării serviciilor juridice.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personale în scopurile menționate anterior în baza următoarelor temeiuri legale:

• executarea contractului de asistență juridică la care clientul este parte sau pentru a face demersuri la cererea clientului înainte de încheierea contractului de asistență juridică;
• respectarea unei obligații legale la care se supune Fernbach & Partners;
• îndeplinirea intereselor legitime urmărite de Fernbach & Partners.

Dacă sunteți potențial client sau reprezentant/angajat al unui potențial client stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru a stabili o relație de afaceri clară sau atât timp cât este cerut de lege sau este în interesul nostru legitim.

Dacă sunteți client sau reprezentant/angajat al unui client, stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru executarea contractului de asistență juridică la care clientul este parte sau atâta timp cât este cerut de lege sau este în interesul nostru legitim.

3. Dacă sunteți partener de afaceri sau reprezentant sau angajat al unui partener de afaceri (dacă partenerul de afaceri este o societate)

Dacă sunteți partener de afaceri sau reprezentant sau angajat al unui partener de afaceri, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

• menținerea relației contractuale cu dumneavoastră;
• comunicarea cu dumneavoastră în legătură cu orice aspecte relevante legate de relația de afaceri;
• respectarea obligațiilor legale și de reglementare, inclusiv raportarea către și/sau auditarea de către organismele naționale și internaționale de reglementare.
În scopurile menționate mai sus, prelucrăm următoarele date cu caracter personal:
• nume si prenume;
• adresa de email;
• adresa de domiciliului/reședință;
• numărul de telefon;
• numele partenerului de afaceri pe care îl reprezentați sau pentru care lucrați (dacă partenerul de afaceri este o societate);
• titlul sau poziția (dacă sunteți reprezentantul sau angajatul partenerului de afaceri);
• orice alte date cu caracter personal pe care ni le puteți transmite cu privire la parteneriatul nostru de afaceri.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personale în scopurile menționate anterior în baza următoarelor temeiuri legale:

• executarea contractului (parteneriatul de afaceri) la care partenerul de afaceri este parte sau pentru a face demersuri la cererea partenerului de afaceri înainte de încheierea contractului;
• respectarea unei obligații legale la care se supune Fernbach & Partners;
• îndeplinirea intereselor legitime urmărite de Fernbach & Partners.

Dacă sunteți partener de afaceri sau reprezentant/angajat al unui partener de afaceri, stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru executarea contractului (parteneriatul de afaceri) la care partenerul de afaceri este parte sau atâta timp cât este cerut de lege sau este în interesul nostru legitim.

4. Dacă sunteți candidat la un post de practicant sau colaborator

Pentru a efectua procesul de recrutare, pentru a ne asigura că alegem practicantul/colaboratorul ideal pentru Fernbach și Partners, prelucrăm următoarele date personale:

• nume si prenume;
• adresa de email;
• numărul de telefon;
• informații despre studii;
• informații despre experiența profesională;
• orice alte date cu caracter personal pe care le puteți transmite prin intermediul CV-ului pe care îl puteți trimite către noi.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procesului de recrutare se întemeiază pe încheierea și executarea contractului. Pentru prelucrarea ulterioară încheierii procesului de recrutare, în măsura în care veți fi respins în procesul de recrutare, ne întemeiem prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal pe consimțământul dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate în scopul desfășurării procesului de recrutare sunt stocate de Fernbach & Partners pe întreaga durată necesară scopului prelucrării.

5. Dacă sunteți o persoană care participă la evenimentele organizate de sau cu implicarea Fernbach & Partners

Periodic organizăm evenimente sau suntem implicați în evenimente organizate în parteneriat cu partenerii noștri de afaceri pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la schimbarea mediului tehnologic și la modul în care revoluția tehnologiei schimbă regulile de afaceri.

Pentru a putea organiza, promova și desfășura evenimentele în condiții potrivite, prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

• nume si prenume;
• adresa de email;
• numărul de telefon;
• numele societății pe care o reprezentanți sau pentru care lucrați, dacă participați la eveniment în numele acestei societăți;
• titlul sau poziția

În scopul menționat anterior, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personale în baza interesului nostru legitim.

II. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

Fernbach & Partners transmite sau dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal cu:

• terțe părți, inclusiv anumiți furnizori de servicii pe care i-am selectat în legătură cu serviciile juridice pe care vi le furnizăm, cum ar fi alți avocați, consultanți, traducători, curieri;
• alte societăți de avocatură care oferă consultanță celeilalte părți în privința aspectului juridic cu care consiliem, ca parte a serviciilor juridice pe care vi le oferim;
• instanțele judecătorești, autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare sau alte părți, dacă este necesar în legătură cu serviciile juridice pe care vi le oferim;
• autoritățile de reglementare, instanțele judecătorești sau autoritățile de aplicare a legii, dacă avem o obligație legală, de reglementare sau profesională de a vă dezvălui datele personale;
• furnizori de servicii care ne furnizează servicii, precum furnizori IT, organizatori de evenimente;
• parteneri de afaceri cu care realizăm evenimente comune.

Prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm pot fi transferate și stocate în țări din afara jurisdicției în care vă aflați. Orice transfer internațional al datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează în baza unor garanții adecvate, cum ar fi deciziile privind caracterul adecvat al nivelului de protecție adoptate de Comisia Europeană. Dacă doriți mai multe informații despre măsurile de securitate referitoare la transfer, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de mai jos din această politică de confidențialitate.

III. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată și modul în care le puteți exercita

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Fernbach & Partners se angajează să respecte drepturile persoanei vizate. Beneficiați de următoarele drepturi în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

• dreptul de acces – aveți dreptul să obțineți din partea Fernbach & Partners o confirmare a faptului dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal și la informații specifice legate de prelucrarea datelor;
• dreptul la opoziție – aveți dreptul să vă opuneți în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal care se bazează pe un interes legitim;
• dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține de la Fernbach & Partners rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau completarea datele dumneavoastră cu caracter personal incomplete;
• dreptul de a vă retrage consimțământul – aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul, dar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului realizată înainte de retragerea acestuia;
• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul să obțineți de la Fernbach & Partners ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom șterge datele personale fără întârzieri nejustificate;
• dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul să obțineți de la Fernbach & Partners restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre condițiile stabilite de legile aplicabile;
• dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și şi care poate fi citit automat și aveți dreptul să transmiteți aceste date unui alt operator;
• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri – aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau vă influențează în mod semnificativ;
• dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere și de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

IV. Securitate

Fernbach & Partners ia toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau modificării nedorite.

Colaboratorii și furnizorii Fernbach & Partners au acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, dar utilizarea lor se limitează la îndeplinirea sarcinilor lor, în conformitate cu scopurile prelucrării. Colaboratorii și furnizorii noștri care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal păstrează aceste date confidențiale și nu li se permite să le folosească în alte scopuri decât pentru a vă permite să accesați și să beneficiaƫi de serviciile oferite de Fernbach & Partners, precum și să utilizați website-ul Fernbach & Partners.

V. Legături

Website-ul nostru poate conține link-uri către alte website-uri care nu sunt sub controlul nostru și nu sunt acoperite de această politică de confidențialitate. Nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru politicile de confidențialitate ale altor website-uri. Dacă accesați alte website-uri utilizând link-urile furnizate, vă rugăm verificați politicile acestora de confidențialitate înainte de a trimite orice date personale.

Dacă vă conectați la o rețea socială, cum ar fi LinkedIn, vom colecta date dumneavoastră cu caracter personal din rețeaua socială în conformitate cu setările de confidențialitate din acea rețea socială. Rețeaua socială ne poate furniza informații cum ar fi numele dumneavoastră, fotografia de profil, sexul, numele de utilizator, vârsta sau intervalul de vârstă, limba, țara, lista de persoane cu care sunteți conectat și orice alte informații cu care sunteți de acord să fie dezvăluite sau pe care ni le oferă rețeaua socială.

VI. Actualizări la această politică de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica din când în când această politică de confidențialitate pentru a reflecta orice modificare a modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau a cerințele legale. Orice modificări pe care le putem face în viitor vor fi afișate pe această pagină. Vă rugăm să revedeți frecvent politica de confidențialitate pentru a vedea orice actualizări sau modificări. Această politică de confidențialitate a fost publicată pentru prima dată în data de 28 februarie 2019.

Prezenta versiune a politicii de confidențialitate a fost redactată în limba engleză, accesibilă aici www.fernbach-law.ro/privacy-policy/, și în limba română și în caz de neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

VII. Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la [email protected]. Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

© Fernbach-Law 2019